Obchodní podmínky Institute Le Charme s.r.o.

Naše společnost nese název Institute Le Charme s.r.o.,

je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 30671,

se sídlem Vršovců 254, Chomutov, PSČ 430 01, IČ: 28748905, DIČ: CZ28748905, Datová schránka: 4rx6udc.

 

Další údaje společnosti:

Číslo účtu : 247681864/0300

tel: 602 850 850

e-mail: info@lecharme.cz

web: www.lecharme.cz

společnost je zastoupená jednatelkou: Marií Šárovou Truplovou (současně odpovědnou osobou za provozovnu)

 

Živnostenská oprávnění :

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 • Hostinská činnost ,
 • Kosmetické služby,
 • Pedikúra, manikúra,
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže,
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby,
 • Provozování solárií,
 • Holičství, kadeřnictví,

 

Vážení klienti,

 

v rámci poskytování našich služeb a prodeje zboží bychom Vás rádi seznámili s níže uvedenými obchodními podmínkami, které vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2019

 

 • OBJEDNÁNÍ SLUŽEB: je možné osobně v recepci naší provozovny na adrese Vršovců 254, Chomutov, PSČ 430 01, telefonicky na čísle: 602 850 850, prostřednictvím e-mailu: recepce@lecharme.cz

 

 • CENY SLUŽEB jsou uvedeny na webové stránce: lecharme.cz, dále v ceníku, který je k dispozici v provozovně na adrese Vršovců 254, Chomutov, PSČ 430 01, s tím, že ceny služeb našeho kadeřnictví, u kterých dojde k použití kadeřnického materiálu, jsou odvozeny od množství skutečně použitého materiálu a časové náročnosti provedení služby dle požadavků klienta. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

 • PLATBY JE MOŽNÉ PROVÁDĚT:
 1. hotovostně v recepci naší provozovny,
 2. bezhotovostní platební kartou na recepci naší provozovny,
 3. bezhotovostně převodem na účet naší společnosti, tj. na účet č. 247681864 /0300,
 4. dále akceptujeme zaměstnanecké benefity, a to pouze nezlevněné, nezvýhodněné (permanentky) na služby, nikoliv zboží. Přijímáme tedy tyto poukázky: Sodexo Relax Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass, Flexi Pass, Flexi Pass Card, UP Unišek, UP Unišek +, UP Cadhoc, UP Unišek +FKSP, UP Gallery Beta, Benefity.

Podle zákona o evidenci tržeb vám sdělujeme, že jsme povinni vystavit klientovi účtenku. Zároveň je naší povinností zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 • DÁRKOVÉ POUKAZY a PERMANENTKY JSOU platné a účinné 1 ROK od data vystavení!
 • tyto vystavíme na recepci v naší provozovně kdykoliv na počkání, poukazy a permanentky vystavíme v minimální hodnotě 800 Kč.

 

 • SLEVY se nesčítají, slevy z ceny služeb a zboží nelze vzájemně kombinovat, každá jednotlivá sleva se bude vztahovat pouze na jednu konkrétní službu, druh zboží.

 

 

 • Kauce – STORNO POPLATEK ve výši 500 Kč

V případě, že si u nás objednáte službu:

 1. Permanentního Make-Upu,
 2. Odstranění permanentního Make-upu,
 3. případně službu jejíž výkon bude trvat déle než 3 hodiny,

dovolujeme si Vás požádat o složení kauce na výkon takové služby v hodnotě 500 Kč, a to hotovostní platbou na recepci v provozovně nebo bezhotovostně platební kartou na recepci naší provozovny nebo převodem na účet naší společnosti u ČSOB č.: 247681864/0300 s tím, že v případě zrušení objednaného termínu/storno objednávky dané služby méně než 24 hodin předem, bude kauce vypořádána jako Vámi odsouhlasený storno poplatek za danou službu ve výši 500 Kč, kauce Vám nebude v takovém případě vrácena a bude započtena na úhradu uvedeného storno poplatku.

 

 • NEPŘÍTOMNOST KLIENTA:
 1. Pokud se klient objednaný na sjednaný termín na službu nedostaví, či zruší nebo přeobjedná sjednaný termín méně než 24 hodin před dohodnutým termínem, bude klientovi účtováno 50 % ceny objednané služby, jako náhrada škody. Tato náhrada škody bude splatná na výzvu.

 

 1. Pokud klient čerpající zaplacený dárkový poukaz zruší, či přeobjedná sjednaný termín méně jak 24 hodin před sjednaným termínem, bude mu z dárkového poukazu odečtena částka ve výši 50 % ceny objednané služby a poukaz bude považován za vyčerpaný z 50%, pokud se nedostaví bez předchozí omluvy, bude mu  účtována částka ve výši 100 % ceny objednané služby a poukaz bude považován za vyčerpaný ze 100%.

 

 1. Dále si vzhledem k naší vytíženosti vyhrazujeme právo odmítnout poskytnutí rezervace termínu na službu klientovi, který opakovaně ruší objednané rezervace nebo se opakovaně na sjednaný termín služby nedostaví.

 

 • Vaše děti jsou v prostorách naší provozovny vítány. V případě, že se dostavíte do provozovny s dětmi, prosíme o zachování klidu v našich prostorách, aby nebyli rušeni ti klienti, kteří absolvují relaxační procedury. Dovolujeme si Vás upozornit, že nesete odpovědnost za případnou škodu dětmi způsobenou.

 

 • REKLAMACE SLUŽBY / ZBOŽÍ

Reklamace služeb/zboží nepodléhá v naší provozovně reklamačnímu řádu, jsme plně způsobilý vyřídit reklamaci dle požadavků zákona na místě v naší provozovně. Reklamace probíhá tak, že s Vámi sepíšeme reklamační protokol, kde uvedeme zejména, datum reklamace, Vámi uváděnou závadu a Vámi uvedený požadavek na vyřízení reklamace (zejména oprava, výměna zboží nebo jeho části, sleva z ceny služeb/zboží, odstoupení od smlouvy), pokud nebudeme schopni vyřídit reklamaci ihned, rozhodneme o ní do tří pracovních dnů. Reklamaci jsme povinni vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí, pokud   se nedohodneme na lhůtě delší. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat. Pro běh uvedených lhůt k reklamaci je však nutná Vaše součinnost. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete Vy v postavení spotřebitele, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, sídlící na adrese Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00.

 

 • Pro zachování kvality našich služeb a s ohledem na naši odpovědnost za Vaše zdraví, si dovolujeme stanovit podmínky odmítnutí plnění objednávky našich služeb a to v těchto případech:
  –  klient se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčního onemocnění,

– klient se dostaví na objednanou službu zjevně v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
– klient zjevně nedodržuje základní osobní hygienu a hrozí ohrožení zdravotního stavu klienta, případně    našeho zaměstnance.

 

Aktuální znění obchodních podmínek budeme sdělovat prostřednictvím našich webových stránek a v písemné podobě v naší provozovně. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou účinností aktualizovaného znění dotčena.

V Chomutově, dne 1.11.2019