Obchodní podmínky Institute Le Charme s.r.o.

Obchodní podmínky Institute Le Charme s.r.o.


Naše společnost nese název Institute Le Charme s.r.o.,

je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 30671,

se sídlem Vršovců 254, Chomutov, PSČ 430 01, IČ: 28748905, DIČ: CZ28748905, Datová schránka: 4rx6udc.

Další údaje společnosti:

Číslo účtu : 247681864/0300

tel: 602 850 850

e-mail: info@lecharme.cz

web: www.lecharme.cz

společnost je zastoupená jednatelkou: Marií Šárovou Truplovou (současně odpovědnou osobou za provozovnu)

Živnostenská oprávnění :

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 • Hostinská činnost ,
 • Kosmetické služby,
 • Pedikúra, manikúra,
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže,
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby,
 • Provozování solárií,
 • Holičství, kadeřnictví, 

Vážení klienti,

v rámci poskytování našich služeb a prodeje zboží bychom Vás rádi seznámili s níže uvedenými obchodními podmínkami, které vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2019

 • OBJEDNÁNÍ SLUŽEB: je možné osobně v recepci naší provozovny na adrese Vršovců 254, Chomutov, PSČ 430 01, telefonicky na čísle: 602 850 850, prostřednictvím e-mailu: recepce@lecharme.cz
 • CENY SLUŽEB jsou uvedeny na webové stránce: www.lecharme.cz, dále v ceníku, který je k dispozici v provozovně na adrese Vršovců 254, Chomutov, PSČ 430 01, s tím, že ceny služeb našeho kadeřnictví, u kterých dojde k použití kadeřnického materiálu, jsou odvozeny od množství skutečně použitého materiálu a časové náročnosti provedení služby dle požadavků klienta. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 • PLATBY JE MOŽNÉ PROVÁDĚT:
 • hotovostně v recepci naší provozovny,
 • bezhotovostní platební kartou na recepci naší provozovny,
 • bezhotovostně převodem na účet naší společnosti, tj. na účet č. 247681864 /0300,
 • dále akceptujeme zaměstnanecké benefity, a to pouze nezlevněné, nezvýhodněné (permanentky) na služby, nikoliv zboží. Přijímáme tedy tyto poukázky: Sodexo Relax Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass, Flexi Pass, Flexi Pass Card, UP Unišek, UP Unišek +, UP Cadhoc, UP Unišek +FKSP, UP Gallery Beta, Benefity.

Podle zákona o evidenci tržeb vám sdělujeme, že jsme povinni vystavit klientovi účtenku. Zároveň je naší povinností zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • DÁRKOVÉ POUKAZY a PERMANENTKY JSOU platné a účinné 1 ROK od data vystavení!
 • tyto vystavíme na recepci v naší provozovně kdykoliv na počkání, poukazy a permanentky vystavíme v minimální hodnotě 500 Kč.
 • SLEVY se nesčítají, slevy z ceny služeb a zboží nelze vzájemně kombinovat, každá jednotlivá sleva se bude vztahovat pouze na jednu konkrétní službu, druh zboží.
 • Kauce – STORNO POPLATEK ve výši 500 Kč

V případě, že si u nás objednáte službu:

 1. Permanentního Make-Upu,
 2. Odstranění permanentního Make-upu,
 3. BodyWraps,
 4. případně službu jejíž výkon bude trvat déle než 3 hodiny,

dovolujeme si Vás požádat o složení kauce na výkon takové služby v hodnotě 500 Kč, a to hotovostní platbou na recepci v provozovně nebo bezhotovostně platební kartou na recepci naší provozovny nebo převodem na účet naší společnosti u ČSOB č.: 247681864/0300 s tím, že v případě zrušení objednaného termínu/storno objednávky dané služby méně než 24 hodin předem, bude kauce vypořádána jako Vámi odsouhlasený storno poplatek za danou službu ve výši 500 Kč, kauce Vám nebude v takovém případě vrácena a bude započtena na úhradu uvedeného storno poplatku.

 • NEPŘÍTOMNOST KLIENTA:
 • Pokud se klient objednaný na sjednaný termín na službu nedostaví, či zruší nebo přeobjedná sjednaný termín méně než 24 hodin před dohodnutým termínem, bude klientovi účtováno 50 % ceny objednané služby, jako náhrada škody. Tato náhrada škody bude splatná na výzvu.
 • Pokud klient čerpající zaplacený dárkový poukaz zruší, či přeobjedná sjednaný termín méně jak 24 hodin před sjednaným termínem, bude mu z dárkového poukazu odečtena částka ve výši 50 % ceny objednané služby a poukaz bude považován za vyčerpaný z 50%, pokud se nedostaví bez předchozí omluvy, bude mu  účtována částka ve výši 100 % ceny objednané služby a poukaz bude považován za vyčerpaný ze 100%.
 • Dále si vzhledem k naší vytíženosti vyhrazujeme právo odmítnout poskytnutí rezervace termínu na službu klientovi, který opakovaně ruší objednané rezervace nebo se opakovaně na sjednaný termín služby nedostaví.
 • Vaše děti jsou v prostorách naší provozovny vítány. V případě, že se dostavíte do provozovny s dětmi, prosíme o zachování klidu v našich prostorách, aby nebyli rušeni ti klienti, kteří absolvují relaxační procedury. Dovolujeme si Vás upozornit, že nesete odpovědnost za případnou škodu dětmi způsobenou.
 • REKLAMACE SLUŽBY/ ZBOŽÍ

Reklamace služeb/zboží nepodléhá v naší provozovně reklamačnímu řádu, jsme plně způsobilý vyřídit reklamaci dle požadavků zákona na místě v naší provozovně. Reklamace probíhá tak, že s Vámi sepíšeme reklamační protokol, kde uvedeme zejména, datum reklamace, Vámi uváděnou závadu a Vámi uvedený požadavek na vyřízení reklamace (zejména oprava, výměna zboží nebo jeho části, sleva z ceny služeb/zboží, odstoupení od smlouvy), pokud nebudeme schopni vyřídit reklamaci ihned, rozhodneme o ní do tří pracovních dnů. Reklamaci jsme povinni vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí, pokud   se nedohodneme na lhůtě delší. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat. Pro běh uvedených lhůt k reklamaci je však nutná Vaše součinnost. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete Vy v postavení spotřebitele, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, sídlící na adrese Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00.

 • Pro zachování kvality našich služeb a s ohledem na naši odpovědnost za Vaše zdraví, si dovolujeme stanovit podmínky odmítnutí plnění objednávky našich služeb a to v těchto případech:
  –  klient se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčního onemocnění,

– klient se dostaví na objednanou službu zjevně v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
– klient zjevně nedodržuje základní osobní hygienu a hrozí ohrožení zdravotního stavu klienta, případně    našeho zaměstnance.

Aktuální znění obchodních podmínek budeme sdělovat prostřednictvím našich webových stránek a v písemné podobě v naší provozovně. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou účinností aktualizovaného znění dotčena.

V Chomutově, dne 1.11.2019